top of page

Genel Biyoloji

Bölüm 1 (Canlılık Öğretisinin On Teması): (pdf) (video)

Bölüm 2 (Canlıların Kimyasal İçeriği): (pdf) (video)

Bölüm 3 (Su ve Çevrenin Canlılar İçin Uygunluğu): (pdf) (video)

Bölüm 4 (Karbon ve Canlılardaki Molekül Çeşitliliği): (pdf) (video)

Bölüm 5 (Makromoleküllerin Yapı ve İşlevleri): (pdf) (video)

Bölüm 6 (Metabolizmaya Giriş): (pdf) (video)

Bölüm 7 (Hücre İçinde Yolculuk): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 8 (Zar Yapısı ve İşlevi): (pdf) (video)

Bölüm 9 (Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi): (pdf) (video)

Bölüm 10 (Fotosentez): (pdf) (video)

Bölüm 11 (Hücrelerarası İletişim): (pdf) (video)

Bölüm 12 (Hücre Döngüsü): (pdf) (video)

Bölüm 13 (Mayoz ve Eşeyli Yaşam Döngüleri): (pdf) (video)

Bölüm 14 (Mendel ve Gen Kavramı): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 15 (Kalıtımın Kromozomal Temeli): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 16 (Kalıtımın Moleküler Temeli): (pdf) (video)

Bölüm 17 (Protein Sentezi): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 18 (Mikrobiyal Modeller: Virüs ve Bakteri Genetiği): (pdf) (video 1) (video 2) (video 3)

Bölüm 19 (Ökaryotik Genomların Organizasyonu ve Kontrolü): (pdf) (video 1) (video 2-yakında)

Bölüm 20 (DNA Teknolojisi ve Genomik): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 21 (Gelişimin Genetik Temeli): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 22 (Değişiklik Taşıyan Soylar: Darwin’in Canlılar Hakkındaki Görüşü): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 23 (Populasyonların Evrimi): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 24 (Türlerin Kökeni): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 25 (Filogeni ve Sistematik): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 26 (İlkin Dünya ve Yaşamın Kökeni): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 27 (Prokaryotlar ve Metabolik Çeşitliliğin Kökeni): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 28 (Ökaryotik Çeşitlenmenin Doğuşu): (pdf-yakında) (video-yakında)

Genetik

Bölüm 1 (Genetiğe Giriş): (pdf) (video)

Bölüm 2 (Mitoz ve Mayoz): (pdf) (video)

Bölüm 3 (Mendel Genetiği): (pdf) (video)

Bölüm 4 (Mendel Genetiğinin Uzantıları): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 5 (Ökaryotlarda Kromozon Haritalaması): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 6 (Bakterilerde ve Bakteriyofajlarda Genetik Analizler ve Haritalama): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 7 (Eşeyin Belirlenmesi ve Eşey Kromozomları): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 8 (Kromozom Mutasyonları: Kromozom Sayısı ve Düzenindeki Değişiklikler): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 9 (Çekirdek Dışı Kalıtım): (pdf) (video)

Bölüm 10 (DNA Yapısı ve Analizi): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 11 (DNA Replikasyonu ve Rekombinasyonu): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 12 (Kromozomlardaki DNA’nın Organizasyonu): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 13 (Genetik Şifre ve Transkripsiyon): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 14 (Translasyon ve Proteinler): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 15 (Gen Mutasyonu, DNA onarımı ve Transpozisyon): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 16 (Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 17 (Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 18 (Hücre Döngüsünün Düzenlenmesi ve Kanser): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 19 (Rekombinant DNA Teknolojisi): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 20 (Genomik ve Proteomik): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 21 (Gen İşlevinin İncelenmesi: Model Organizmalarda Mutasyon Analizi): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 21 (Biyoteknolojinin Uygulamaları ve Ahlaki Yönü): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 23 (Model Organizmaların Gelişimsel Genetiği): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 24 (Kantitatif Genetik-Nicel Genetik ve Çok Faktörlü Özellikler): (pdf) (video)

Bölüm 25 (Populasyon Genetiği):(pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 26 (Evrimsel Genetik): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 27 (Koruma Genetiği): (pdf-yakında) (video-yakında)

Biyoteknoloji

Bölüm 1 (Biyoteknoloji: Eski ve Yeni): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 2 (Rekombinant DNA Teknolojisinin Temel Prensipleri): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 3 (Biyoteknolojik Proteinler): (pdf) (video)

Bölüm 4 (Biyoinformatik): (pdf) (video)

Bölüm 5 (Genomik ve Ötesi): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 6 (İmmunolojinin Temel İlkeleri): (pdf) (video 1) (video 2) (video 3)

Bölüm 7 (Mikrobiyal Biyoteknoloji): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 8 (Hayvan Biyoteknolojisi): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 9 (Tıbbi Biyoteknoloji): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 10 (Bitki Biyoteknolojisi): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 11 (Denizel Canlılar Biyoteknolojisi): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 12 (DNA Profilleme, Adli Tıp ve Diğer Uygulamalar): (pdf) (video 1) (video 2)

Bölüm 13 (Biyoteknolojide Yasal Düzenlemeler ve Patentler): (pdf) (video)

Bölüm 14 (Etik ve Biyoteknoloji): (pdf) (video)

Moleküler Biyoloji

Bölüm 1 (Biyomoleküller ve Hücre): (pdf)

Bölüm 2 (Nükleik Asitlerin Yapısı): (pdf)

Bölüm 3 (DNA Rekombinasyonları): (pdf)

Bölüm 4 (Protein Molekülünün Yapısı): (pdf)

Bölüm 5 (Protein Sentezi): (pdf-yakında)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Bölüm 1 (Bilimin Tanımı, Doğası, Özellikleri, Tarihsel Gelişimi ve Bilimsel Paradigmalar): (pdf) (video)

Bölüm 2 (Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Araştırma Süreci): (pdf) (video)

Bölüm 3 (Bilimsel Araştırma Desenleri): (pdf) (video)

Bölüm 4 (Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Veri Toplama Araçları): (pdf) (video)

Bölüm 5 (Veri Analiz Yöntemleri): (pdf) (video)

Bölüm 6 (Evren ve Örneklem): (pdf) (video)

Bölüm 7 (Geçerlilik ve Güvenilirlik): (pdf) (video)

Bölüm 8 (Bilimsel Yayın Türleri): (pdf) (video)

Bölüm 9 (Kaynak Tarama ve Raporlaştırma): (pdf) (video)

Bölüm 10 (Etik ve Meslek Kavramı-Etik Kuramlar): (pdf) (video)

Bölüm 11 (Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği): (pdf) (video)

Bölüm 12 (Araştırma Etik Kurulları ve Yayın Etiğine Aykırı Örnek İncelemeler): (pdf) (video)

Bölüm 13 (Nitelikli Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma): (pdf) (video)

Bölüm 14 (Tez Önerisi Hazırlama ve Öneri Örneği): (pdf) (video)

Moleküler Evrim

Bölüm 1 (Evrimsel Biyoloji): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 2 (Yaşam Ağacı: Sınıflandırma ve Filogeni): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 3 (Evrim Modelleri): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 4 (Evrimin Taşıl Kayıtları): (pdf) (video-yakında)

Bölüm 5 (Yerkürede Yaşamın Tarihi): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 6 (Evrimsel Coğrafya): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 7 (Biyoçeşitliliğin Evrimi): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 8 (Kalıtsal Çeşitliliğin Kökeni): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 9 (Çeşitlilik): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 10 (Genetik Sürüklenme: Rastlantılar Yoluyla Evrim): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 11 (Doğal Seçilim ve Adaptasyon): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 12 (Doğal Seçilimin Genetik Kuramı): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 13 (Fenotipik Özelliklerin Evrimi): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 14 (Çatışma ve İşbirliği): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 15 (Tür): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 16 (Türleşme: Türlerin Ortaya Çıkışı): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 17 (Canlı Nasıl Uyumlu Olur: Üreme Başarısı): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 18 (Birlikte Evrim: Türler Arasındaki Etkileşimin Evrimi): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 19 (Genlerin ve Genomların Evrimi): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 20 (Evrim ve Gelişme): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 21 (Büyük Ölçekli Evrim: Tür Düzeyinin Üzerindeki Evrim): (pdf-yakında) (video-yakında)

Bölüm 22 (Evrimci Bilim, Yaratılışçılık ve Toplum): (pdf-yakında) (video-yakında)

bottom of page