top of page

Bildiriler

Uluslararası Bildiriler

2016

Karagoz, I.D., Cakir, A., Tepe, B., Kilic, I.H., Ozaslan M. (2016). Investigation of the effects of xanthanolides isolated from the prickly fruits of Xanthium. 4th International BAU Drug Design Congress, 13-15 Ekim, İstanbul-TÜRKİYE.

2014

Kara, H., Turgut, N.H., Eğilmez, R., Mert, D.G., Tepe, B., Arslanbaş, E., Güngör, H. (2014). Lonicera caprifolium L. attenuates cognitive impairment induced by D-galactose in mice via inhibition of oxidative stress. 5th International Congress on Cell Membranes and Calcium Signaling and TRP Channels, 09-12 Eylül, Isparta-TÜRKİYE.

2003

Sokmen, A., Sokmen, M., Tepe, B., Daferera, D. (2003). The in vitro antioxidant activity of the essential oil and crude plant extracts and callus cultures of Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart. 3rd International Symposium on Natural Drugs, 02-04 Ekim, Napoli-İTALYA.

Tepe, B., Daferera, D., Sökmen, M., Sökmen, A., Dönmez, E., Polissiou, M. (2003). In vitro antioxidant activity of the essential oil of Achillea schischkinii. 6th International Conference on Biotherapy (ICB), 16-20 Haziran, Sivas-TÜRKİYE.

2002

Tepe, B., Daferera, D., Ünlü, M., Polissiou, M., Sökmen, A., Çelik, N. (2002). The in vitro antimicrobial activities of the essential oils and various extracts of Cyclotrichium origanifolium (Labill) Manden et Scheng. and Salvia tomentosa MILLER. (Lamiaceae). 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products (ICNP), 16-19 Ekim, Trabzon-TÜRKİYE.

Tepe, B., Daferera, D., Ünlü, M., Polissiou, M., Sökmen, A., Dönmez, E. (2002). Composition and the in vitro antimicrobial activities of the essential oils of Thymus eigii (M. Zohary et P.H.Davis) and Origanum syriacum (L.) var. bevanii (Holmes). 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products (ICNP), 16-19 Ekim, Trabzon-TÜRKİYE.

Tepe, B., Sökmen, M., Daferera, D., Polissiou, M., Kartal, N. (2002). The in vitro DPPH radical scavenging and antioxidant activities of the essential oils and various extracts of some Lamiaceae species. 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products (ICNP), 16-19 Ekim, Trabzon-TÜRKİYE.

Ulusal Bildiriler

2015

Turgut, N.H., Mert, D.G., Kara, H., Eğilmez, H.R., Arslanbaş, E., Tepe, B., Güngör, H., Yılmaz, N., Tuncel, N.B. (2015). Morus nigra L. ekstraktının D-galaktoz ile indüklenen yaşlı farelerde kognitif bozukluk ve oksidatif stres üzerine etkisi. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu), 07-10 Eylül, Ankara.

Turgut, N.H., Altun, A., Kara, H., Tepe, B., Ergül, M., Ergül, M., Tuncel, N.B., Yılmaz, N. (2015). C6 sıçan glioma hücreleri üzerinde Lonicera caprifolium L. metanol ekstraktlarının anti-kanser ve anti-anjiyogenik etkileri. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu), 07-10 Eylül, Ankara.

2014

Kaderoglu Ersoy, N., Kaya, Y., Tepe, B. (2014). Bitkilerde bulunan rutin flavonoidinin DNA koruyucu aktivitesinin araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir.

Karaman, P., Tepe, B. (2014). Bazı aromatik bitkilerin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir.

2012

Karagoz, I.D., Kilic, I.H., Cakmak, A., Tepe, B., Husunet, M.T., Cilkiz, M., Agul, H., Ozaslan, M. (2012). Pistacia khinjuk bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir.

Kilic., I.H., Tepe, B., Guzel, C.B., Karagoz, I.D., Ozaslan, M., Koruk, M., Cilkiz, M., Husunet, M.T. (2012). Kombucha mantarıyla çay ve Pistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir.

Tepe, B., Kilic, I.H., Ozaslan, M., Karagoz, I.D., Guzel, C.B., Cilkiz, M., Husunet, M.T., Cevikbas, S., Koruk, M., Akgul, H. (2012). Pistacia terebinthus bitkisinin meyve perikarpının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir.

Ozaslan, M., Cakmak, A., Tepe, B., Guzel, C.B., Karagoz, I.D., Kilic, I.H., Akgul, H., Cilkiz, M., Husunet, M.T. (2012). Alkanna tinctoria bitkisinin antimikrobiyal ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir.

Cilkiz, M., Kilic, I.H., Tepe, B., Karagoz, I.D., Husunet, M.T., İsler, D., Guzel, C.B., Akgul, H., Ozaslan, M. (2012). Pistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir.

2009

Tepe, B., Degerli, S., Arslan, S., Malatyali, E., Sarikurkcu, C. (2009). Teucrium polium L. ve Stachys iberica'nın su özütlerinin DNA koruyucu, antioksidan ve antiameboik ekilerinin araştırılması. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 01-07 Kasım, Adana.

2007

Sarıkürkçü, C., Tepe, B., Solak, M.H. (2007). Muğla yöresinde yetişen bazı yenilebilir mantarların antioksidan aktivitelerinin incelenmesi. XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 26-29 Ekim, Aydın.

2006

Tepe, B., Sokmen, A. (2006). Rozmarinik asit’in Satureja hortensis L. kallus kültürlerinde üretimi ve optimizasyonu. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Aydın.

2005

Tepe, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A., Yumrutas, O., Aydın, E., Sokmen, A. (2005). Pimpinella anisetum ve P. flabellifolia’dan elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül, Eskişehir.

2004

Çetinkaya, S., Akpulat, H.A., Tepe, B. (2004). Mayana (Foeniculum vulgare Miller) bitkisindeki uçucu yağ bileşenlerinin GC-MS ile analizi. V. Ulusal Kromatografi Kongresi, 30 Haziran-2 Temmuz, Eskişehir.

Tepe, B., Sökmen, M., Akpulat, H.A., Daferera, D., Polissiou, M., Sökmen, A, (2004). Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus ve T. sipyleus subsp. sipyleus var. rosulans bitkilerinin uçucu yağ içeriklerinin ve antioksidan aktivitelerinin karşılaştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

Tepe, B., Sökmen, M., Akpulat, H.A., Sökmen, A. (2004). Bazı Allium türlerinden elde edilen metanol (MeOH) özütlerinin antioksidan aktivitelerinin araştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

Tepe, B., Sökmen, M., Akpulat, H.A., Sökmen, A. (2004). Bazı Helichrysum türlerinden elde edilen metanol (MeOH) özütlerinin antioksidan aktivitelerinin araştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

Sökmen, A., Tepe, B., Sökmen, M., Serkedjieva, J., Daferera, D. (2004). Origanum acutidens kallus kültürlerinden ve toprak üstü kısımlarından elde edilen çeşitli özütlerin in vitro antioksidan ve antiviral aktivitelerinin incelenmesi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

Alphan-Çevik, B., Tepe, B., Sökmen, M., Sökmen, A. (2004). Bazı besi ortamı bileşenlerinin Satureja hortensis L. (Lamiaceae) doku kültürlerinde büyüme, farklılaşma ve fenoliklerin bitikimi üzerine etkileri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

2003

Kartal, N., Sökmen, M., Tepe, B., Sökmen, A. (2003). Rosmarinik asitin kolon kromatografik izolasyonu. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 08-11 Eylül, İstanbul.

2002

Kartal, N., Sökmen, M., Sökmen, A., Tepe, B. (2002). Farklı işlemlerle izole edilen bitki ekstraktlarının antioksidan özelliği ve kromatografik analizleri. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.

Candan, F., Sökmen, A., Tepe, B., Şahin, S., Dönmez, E. (2002). Origanum acutidens (Hand. Mazz.) Letswaart bitkisinin metanol özütü, uçucu yağı ve kallus kültürlerinin antioksidan ve radikal temizleme özellikleri. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.

bottom of page