top of page

Projeler

Salvia tomentosa uçucu yağının kimyasal kompozisyonunun belirlenmesi, asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz ve alfa-amilaz üzerindeki inhibitör aktivitesinin tespiti ve yağı majör bileşenleri ile enzimler arasındaki etkileşimin moleküler docking analizleri yoluyla açığa çıkarılması. Proje Yürütücüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2128LTP1, (2021-2022), Devam ediyor (14.000,00 TL).

Onosma gracilis ve O. oreodoxa'dan elde edilen metanol özütlerinin kimyasal kompozisyonunun, antioksidan ve enzim inhibitör aktivitelerinin araştırılması. Yardımcı Araştırmacı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, (2020-2021), Proje No: 20.KARIYER.001, Proje devam ediyor (10.000,00 TL).

Bazı hidroksi-sinnamik ve hidroksi-benzoik asitler ile 2019-nCoV spike proteininin reseptör bağlanma bölgesi (RBD) ve konak proteazları [transmembrane protease, serin 2 (TMPRSS2), cathepsin B ve cathepsin L] arasındaki moleküler etkileşimlerin in silico analizler yoluyla incelenmesi. Proje Yürütücüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2028MAP2, (2020-2022), Proje tamamlandı (15.000,00 TL).

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yardımcı Araştırmacı, Kalkınma Bakanlığı Projesi, Proje No: 2011BŞV1222, (2011-2017), Proje tamamlandı (6.000.000,00TL). 

Kilis’te Do-Mi-No. Eğitmen, TÜBİTAK, Proje No: 118B920, (01.01.2019-31.12.2019), Proje tamamlandı.

Cinnamomum zeylanium uçucu yağının AChE ve BChE inhibitör aktiviteden sorumlu fitokimyasalların tayini, antagonistik/sinerjik etkileşimlerinin araştırılması. Proje Yürütücüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 1828MAP3, (2018-2019), Proje tamamlandı (19.223,31 TL).

Xanthium strumarium’un dikenli meyvelerinden izole edilen ksantanolit’lerin glioma üzerine antitümöral etkilerinin araştırılması. Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK,  Proje No: 114Z574, (2014-2017), Proje tamamlandı (75.594,00 TL).

Türkiye’de yetişen bazı bitki türlerinin fenolik asit içeriklerinin yaşlanma karşıtı ve DNA koruyucu etkilerinin araştırılması. Yardımcı Araştırmacı,  Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: V-012, (2012-2015), Proje tamamlandı (195.000,00 TL).

Tıbbi ve aromatik bitkilerde yaygın olarak bulunan bazı hidroksibenzoik ve hidroksi sinnamik asitlerin in vitro antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-354, (2011-2014), Proje tamamlandı (9.992,00 TL).

Bazı bitkisel fenolik asitlerin in vitro antioksidan aktivitelerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-353, (2011-2013), Proje tamamlandı (9.964,00 TL).

Ateroskleroz ile bazı inflamatuar genetik belirteçler arasındaki ilişkinin araştırılması. Yardımcı Araştırmacı,  Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-340, (2011-2014), Proje tamamlandı (101.000,00 TL).

Ülkemizde yetişen bazı bitki türlerinin anti-parazitik ve DNA koruyucu aktivitelerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-346, (2011-2015), Proje tamamlandı (150.817,67 TL).

Bazı şikimik asit metabolik yolu ürünlerinin antioksidan ve DNA koruyucu aktivitelerinin araştırılması. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-337, (2011-2012), Proje tamamlandı (9.955,00 TL).

Antitümöral etkileri saptanan bazı bitki özlerinin ileri düzeyde araştırılması. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: T-383, (2009-2011), Proje tamamlandı (103.070,00 TL).

Lamiaceae familyasına ait bazı bitki türlerinin antimikrobiyal, antioksidan ve sitotoksik aktivitelerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-256, (2009-2011), Proje tamamlandı (108.571,00 TL).

Peucedanum genusunun Türkiye'deki revizyonu ve uçucu yağlarının antioksidan aktivitelerinin araştırılması. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-190, (2006-2008), Proje tamamlandı (30.000,00 TL).

Rozmarinik asitin Satureja hortensis L. kallus kültürlerinde üretimi ve optimizasyonu. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-164, (2004-2006), Proje tamamlandı (5.000,00 TL).

Bazı Türk ve Bulgar tıbbi bitkilerinin biyolojik aktiviteleri. Yardımcı Araştırmacı, TÜBİTAK ve Bulgaristan Bilimler Akademisi, Proje No: TBAG-U/69 (103T001), (2003-2006), Proje tamamlandı (86.655,00 TL).

Sivas Yöresine ait bazı endemik bitkilerin ve bu bitkilerden başlatılacak bazı doku kültürlerinin antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin incelenmesi. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-88, (2000-2003), Proje tamamlandı (14.500,00 TL).

Lamiaceae familyasına ait bazı bitki türlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-123, (2001-2002), Proje tamamlandı (700,00 TL).

bottom of page