top of page

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Bitkilerde yaygın olarak bulunan bazı antosiyaninlerin anti-diyabetik aktivitelerinin in silico analizler yoluyla araştırılması (2022). Cihan DEMİR, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Salvia tomentosa uçucu yağının kimyasal kompozisyonunun belirlenmesi, asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz, tirozinaz ve alfa-amilaz üzerindeki inhibitörleri aktivitesinin tespiti ve yağın majör bileşenleri ile enzimler arasındaki etkileşimin moleküler docking analizleri yoluyla açığa çıkarılması (2021). Mustafa KOÇER, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Tıbbi ve aromatik bitkilerde yaygın olarak bulunan bazı hidroksibenzoik ve hidroksi sinnamik asitlerin in vitro antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi (2013). Aslıhan AYDOĞAN GÜRBÜZER, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bazı şikimik asit metabolik yolu ürünlerinin antioksidan ve DNA koruyucu aktivitelerinin araştırılması (2012). Kemal SEVGİ, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bazı aromatik bitki türlerinin antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitelerinin araştırılması (2011). Pelin KARAMAN, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yönettiği Doktora Tezleri

Ononis natrix subsp. natrix’in kimyasal kompozisyonunun, antioksidan ve enzim inhibitör aktivitelerinin araştırılması, majör bileşenlerin in silico analizlerinin gerçekleştirilmesi (2023). Erdal ERTAŞ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

bottom of page