top of page

Verdiği Dersler

LİSANS DERSLERİ
Güz Yarıyılı
Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-I
Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-I Lab.
Biyoteknoloji-I
Genel Biyoloji-I
Temel Genetik-I
Temel Genetik-I Lab.
Klinik Genetik
Moleküler Genetik-I
Moleküler Genetik-I Lab.
Biyoteknoloji
Bitki Moleküler Biyolojisi
Bitki Doku Kültürü

Bahar Yarıyılı
Genel Biyoloji-II
Temel Genetik-II
Temel Genetik-II Lab.
Moleküler Genetik-II
Moleküler Genetik-II Lab.
Genetik ve Biyoteknoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-II
Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-II Lab.
Biyoteknoloji-II
Enformatik ve Bilgisayar Programları
Ökaryot Moleküler Genetiği
Endüstriyel Biyoteknoloji
Bilim Tarihi ve Etik

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Biyolojik Aktivite Gösteren Doğal Bileşenler
Endüstriyel Farmasötik Biyotek. ve Uyg. Al.
Bitki Hücre-Doku Kültürü Yönt. ve Uyg.
Bitki Doku Kültürleri Yoluyla Sek. Met. Üret.
Biyolojik Aktivite Gösteren Doğal Ürünler
Alkaloitler
Flavonoitler

DOKTORA DERSLERİ
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Biyofarmasötikler: Biyokimya ve Biyoteknoloji
Biyoteknolojide Mühendislik ve Üret. Uyg.
Endüstriyel Farmasötik Biyotek. ve Uyg. Al.
Oksidatif Stres Kaynaklı DNA Has. ve Tam. Mek.

bottom of page