top of page

Eğitim Deneyimi

Doktora (2002-2006): Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans (2000-2002): Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

Lisans (1996-2000): Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Mesleki Deneyim

2014-...: Prof. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2013-2014: Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2010-2013: Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2006-2010: Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2000-2006: Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

İdari Görev Deneyimi

Dekan, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2023-2024)

Dekan V., Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2022-2023)

Dekan V., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2021-2022)

Dekan V., Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2017-2019)

Dekan V., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2017)

Müdür V., Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2017)

Rektör Yardımcısı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017)

Dekan V., Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2016)

Müdür, İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  (2015-2017)

Bölüm Başkanı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2016-2017)

Dış İlişkiler Koordinatörü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017)

Dekan Yardımcısı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014)

Müdür, Sürekli Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜSEM) (2012-2013)

Bölüm Başkanı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi (2012)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi (2008-2011)

bottom of page