top of page
Resmi Olmayan Toplantı
Prof. Dr. Bektaş TEPE

Prof. Dr.
Bektaş TEPE, PhD

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Bektaş TEPE 1978 Sivas doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’da tamamladıktan sonra 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde lisans öğrenimine başladı. 2000 yılında, mezun olduktan sonra aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Uzmanlık Alanı

Bitki Biyoteknolojisi; ekonomik öneme sahip endemik bitkilerden doku ve hücre kültürlerinin başlatılması

Bitki doku ve hücre kültürlerinde sekonder metabolitlerin üretimi ve optimizasyonu

Doku kültürlerinin özütlenmesi ve bitkisel özütlere, uçucu yağlara ve izole fitokimyasallara çeşitli biyoaktivite testlerinin uygulanması

Etnofarmakoloji; halk arasında tedavi amacıyla kullanılan bitkilerden özüt ve uçucu yağların izole edilmesi ve bunların biyolojik aktivite testleri

Biyoaktif bileşenlerin ayrılması ve saflaştırılması

Akademik Performans

YÖKSİS ID: 113484

TÜBİTAK ID: TBTK-0005-5772

Researcher ID (Clarivate): N-2987-2013

Publons ID: N-2987-2013

SCOPUS ID: 6602249786

ORCID: 0000-0001-8982-5188

SCOPUS h-index: 44 (12.06.2024)

Atıf sayısı-SCOPUS: 7588 (12.06.2024)

Google Akademik İstatistikleri

Atıf sayısı: 12672 (12.06.2024)

h-index: 53 (12.06.2024)

i10-index: 115 (12.06.2024)

bottom of page